Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontneming

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

U bent veroordeeld tot betaling van een wederrechtelijk verkregen voordeel dan wel een ontneming, en u bent niet of niet meer in staat om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Dan kunt u de rechter verzoeken de vordering te verminderen of kwijt te schelden. {Artikel 577b SV)

Voorwaarde is dat uw financiële situatie is gewijzigd en dat deze wijziging van blijvende aard is. Indien u tijdelijk minder inkomsten heeft, beoordeelt de rechter of u in de toekomst weer in staat zult zijn aan uw betalingsverplichting te voldoen. 

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of in aanmerking komt voor het opstellen en indienen van dit verzoek. Komt u in aanmerking dan worden aan de hand van de online vervolgvragen uw antwoorden automatisch in een verzoekschrift verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid.  

Wanneer extra informatie of aanvullende bijlagen vereist zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

U kunt dit verzoekschrift enkel zelf opstellen en indienen.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk