Verzoek om uitstel gevangenisstraf bij zelfmeldprocedure

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

U heeft een oproepbrief gekregen om u te melden bij een gevangenis, maar u wilt uw hechtenis uitstellen. In sommige gevallen kan de melddatum die in de brief vermeld staat, worden verdaagd. Er moet dan sprake zijn van zeer dringende omstandigheden buiten uw invloedssfeer. Bijvoorbeeld dat uw gezondheid te wensen overlaat of u in de problemen komt met uw werk, opleiding of gezin.

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of in aanmerking komt voor dit verzoek. Komt u in aanmerking, dan krijgt u online een aantal vervolgvragen voorgelegd. Uw antwoorden hierop worden automatisch in een verzoekschrift verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid.

Wanneer extra informatie of aanvullende bijlagen vereist zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

U kunt dit verzoekschrift enkel zelf opstellen en indienen. 

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk