Hoger beroep of cassatie instellen

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

Indien u veroordeeld bent door de rechtbank of het gerechtshof en u bent het niet eens met de uitspraak, kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak beroep of cassatie instellen. Indien u op de hoogte was van de zitting is dit binnen 14 dagen na de uitspraak. Als u niet op de hoogte was van de zitting, dan is dit binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent geraakt van de uitspraak. Na die tijd is de uitspraak onherroepelijk en kunt u mogelijk nog een gratieverzoek indienen, een betalingsregeling treffen of uitstel vragen voor het uitzitten van een gevangenisstraf.

Met het invullen van het formulier machtigt u Ausma De Jong Advocaten om namens u beroep of cassatie in te stellen. U krijgt de akte vervolgens toegezonden.  

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of in aanmerking komt voor het instellen van beroep of cassatie. Komt u in aanmerking dan worden aan de hand van de online vervolgvragen uw antwoorden automatisch in een verzoekschrift verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid. 

Het instellen van beroep of cassatie verloopt via Ausma De Jong Advocaten. In het geval uw beroep vervolgens op zitting wordt behandeld, gaat desgewenst een van de advocaten van Ausma De Jong Advocaten met of voor u naar de zitting. In het geval van cassatie is er geen sprake van een zitting. Er dienen door een advocaat zogenaamde cassatiemiddelen te worden ingediend. Ausma De Jong Advocaten kan desgewenst cassatiemiddelen opstellen.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk