Hoger beroep of cassatie instellen

Strafrecht
1

Wij helpen jou met het opstellen van een rechtsgeldig document

2

Je maakt een account aan en rekent online af

3

Vanuit je eigen account kun je het complete document ophalen

Mr. Willem Jan Ausma (advocaat) legt je graag uit hoe het werkt.

Als je veroordeeld bent door de rechtbank of het gerechtshof en je bent het niet eens met de uitspraak dan kun je binnen 14 dagen na de uitspraak beroep of cassatie instellen. Indien je op de hoogte was van de zitting is dit binnen 14 dagen na de uitspraak. Als je niet op de hoogte was van de zitting, is de termijn 14 dagen nadat je op de hoogte bent geraakt van de uitspraak. Na die tijd is de uitspraak onherroepelijk en kun je mogelijk nog een gratieverzoek indienen, een betalingsregeling treffen of uitstel vragen voor het uitzitten van een gevangenisstraf.

Met het invullen van het formulier machtig je Ausma De Jong Advocaten om namens jou beroep of cassatie in te stellen. Je krijgt de akte vervolgens toegezonden.

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet je of je in aanmerking komt voor het instellen van beroep of cassatie.

Het instellen van beroep of cassatie verloopt via Ausma De Jong Advocaten. In het geval het beroep vervolgens op zitting wordt behandeld, gaat desgewenst een van de advocaten van Ausma De Jong Advocaten met of voor jou naar de zitting. In dat geval vragen wij de stukken op en bereiden de zitting voor. In het geval van cassatie is er geen sprake van een zitting. Er dienen door een advocaat zogenaamde cassatiemiddelen te worden ingediend. Hiervoor kun je terecht bij Ausma De Jong Advocaten. Kijk hier voor de voorwaarden.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk