Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

De officier van justitie kan besluiten een taakstraf, die u niet of nog niet volledig heeft uitgevoerd, om te zetten in vervangende hechtenis. Daartegen kunt u een bezwaarschrift indienen.  

Het is goed te weten dat u maar één kans krijgt om de rechter van uw bezwaar te overtuigen. Hoger beroep is niet mogelijk. Bovendien heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de politie u lopende de procedure op ieder moment kan aanhouden om de gevangenisstraf die in de plaats is gekomen van de taakstraf, uit te zitten. {Artikel 22g SR}

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of in aanmerking komt voor het opstellen en indienen van dit bezwaarschrift. Komt u in aanmerking dan worden aan de hand van de online vervolgvragen uw antwoorden automatisch in een bezwaarschrift verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid.  

Wanneer extra informatie of aanvullende bijlagen vereist zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

U kunt dit bezwaarschrift zelf opstellen en indienen. Kies dan voor “zelf afhandelen”. Wilt u totaal ontzorgd worden kies dan “door een advocaat”? Dan schakelen wij Ausma De Jong Advocaten voor u in voor de volledige afhandeling van uw bezwaarschrift.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk