Aansprakelijkheidsstelling politie

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

Bent u of een gezinslid in uw woning door de politie aangehouden en is daardoor schade ontstaan aan uw voordeur en/of aan andere goederen in huis? Indien de zaak geseponeerd wordt (doordat de verdenking niet terecht bleek of er te weinig bewijs was voor een strafzaak) kunt u in bepaalde gevallen de politie aansprakelijk stellen voor de geleden schade. {Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek}

De schade dient zo goed mogelijk onderbouwd te worden met foto’s, hersteloffertes en aankoopbonnen. Wanneer de politie de aansprakelijkheid vervolgens erkent, kunnen de kosten van een civiele procedure worden vermeden, hetgeen voor zowel u als voor de politie wenselijk is.  

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of in aanmerking komt voor dit verzoek. Komt u in aanmerking, dan krijgt u online een aantal vervolgvragen voorgelegd. Uw antwoorden hierop worden automatisch in een verzoekschrift verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid.  

Wanneer extra informatie of aanvullende bijlagen vereist zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

U kunt dit verzoekschrift enkel zelf opstellen en indienen.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk