Aangifte van smaad en/of laster

Strafrecht
1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

Sinds de #MeToo campagne is het aantal aantijgingen van verkrachting en seksuele intimidatie aanzienlijk gestegen. Het staat een ieder vrij om aangifte te doen maar als dit tevens gepaard gaat met openbaarmaking via media (radio en TV) dan wel social media (Facebook, Twitter en Instagram) of anderszins en de aangeklaagde daardoor schade lijdt, kan er op passende wijze worden gereageerd door de ander te sommeren hiermee te stoppen en berichten te verwijderen. Gaat de ander toch door met het verspreiden van verhalen dan kunnen na het versturen van de sommatiebrief gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Indien de aantijgingen verder gaan kan er aangifte worden gedaan van smaad en/of laster.

Door online een aantal gerichte vragen te beantwoorden, weet u of het doen van aangifte zinvol is. Lijkt het zinvol, dan krijgt u online een aantal vervolgvragen voorgelegd. Uw antwoorden hierop worden automatisch in een aangifte smaad en/of laster verwerkt en grondig gecontroleerd op juridische juistheid.

Wanneer extra informatie of aanvullende bijlagen vereist zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

U kunt dit verzoekschrift enkel zelf opstellen en indienen.  

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk