1

Wij helpen jou met het opstellen van een rechtsgeldig document

2

Je maakt een account aan en rekent online af

3

Vanuit je eigen account kun je het complete document ophalen

Informatie over strafrecht

Als je met justitie te maken krijgt, kun je bij Juridische Hulp Online de juiste documenten verkrijgen voor het voeren van een procedure, het indienen van een klacht, het opstellen van een bezwaarschrift of een verzoekschrift of het instellen van hoger beroep of cassatie.

Ga naar het juiste formulier, vul de gevraagde gegevens in, maak een beveiligd account aan en rond de procedure af. Na afronding wordt het formulier gecontroleerd door Ausma De Jong Advocaten. Dit maakt Juridische Hulp Online 100% betrouwbaar.

Je ontvangt binnen een werkdag een juridisch rechtsgeldig document dat meteen kan worden ingediend bij de juiste instantie.

In bepaalde gevallen vindt er een zitting plaats. Bij strafzaken kun je zonder advocaat naar de zitting gaan, maar mocht je liever juridische rechtsbijstand van een advocaat, dan kan een advocaat van Ausma De Jong je bijstaan. Ga naar de site van Ausma de Jong Advocaten voor  een uitleg over de kosten rechtsbijstand.

De voordelen op een rij:

  • Het document wordt gecontroleerd door Ausma De Jong Advocaten;
  • Lage kosten;
  • Je ontvangt snel het juiste juridisch document;
  • en je betaalt veilig.


Mr. Onno de Jong (advocaat)Mr. Willem Jan Ausma (advocaat)Mr. Hans Jan Bussink(advocaat)

Mr. Ron Engelhart (juridisch medewerker)Wij helpen je graag met:

Aansprakelijkstelling politie

Is er schade veroorzaakt door politie optreden, was dit optreden onterecht en wil je de schade verhalen op de politie? Vul dan dit formulier in, wij doen de controle en jij krijgt een compleet document.

Rijbewijs terugvragen bij de OvJ na het verlopen van de termijn

Is het 10 dagen geleden dat jouw rijbewijs is ingevorderd en heb je nog geen bericht ontvangen van de Officier van Justitie?

Brief invordering rijbewijs Officier van Justitie

Heeft de politie jouw rijbewijs ingevorderd en ben je het hiermee oneens?

Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbank

Heeft de officier van justitie besloten dat je rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden?

Klaagschrift inbeslagneming

Heeft de politie of het OM geld of eigendommen in beslag genomen en wil je dit geld of eigendommen terug? Stel bij ons een klaagschrift op en vergroot uw kansen op teruggave.

Sommatiebrief wederpartij

Wil je dat iemand stopt met het verspreiden van vervelende berichten op social media? Ook wel de "terugblafbrief" genoemd.

Aangifte van smaad en/of laster

Word je valselijk in het openbaar beschuldigd van een strafbaar feit en wil je aangifte doen van smaad en/of laster? Vul dan het formulier in en wij controleren uw aangifte.

Zienswijze Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Bezwaar indienen tegen een voorgenomen afwijzing van aangevraagde VOG en vind je dat dit de foute beslissing is? Vul het formulier in en maak succesvol bezwaar tegen de vooringenomen afwijzing.

Bezwaarschrift Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Is de VOG-aanvraag definitief afgewezen? Maak dan succesvol VOG bezwaar tegen een beslissing van Dienst Justis.

Schadevergoeding wegens ondergane hechtenis

Ben je verdachte geweest van een strafbaar feit, heb je minimaal één nacht vast gezeten en ben je vrijgesproken? Dan heb je recht op een vergoeding. Vul dan hier het formulier in, wij doen de controle en jij krijgt een compleet document.

Bezwaarschrift tegen de dagvaarding

Heb je een dagvaarding ontvangen en je vindt het onterecht dat je moet voorkomen?

Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf

Dreigt de taakstraf (nog niet of niet volledig uitgevoerd) omgezet te worden naar vervangende hechtenis?

Bezwaarschrift bepalen en verwerken DNA

Wil je bezwaar maken tegen de opname van jouw DNA-profiel in de DNA-databank?

Verzoek om uitstel/vervroegen gevangenisstraf bij zelfmeldprocedure

Wil je uitstel van een gevangenisstraf of juist vervroegen?

Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontneming

Als je niet (meer) in staat bent om je betalingsverplichting te voldoen bij een wederrechtelijk verkregen voordeel of ontneming kun je een verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering indienen.

Beklag niet vervolgen strafbaar feit

Wil je een artikel 12 procedure starten?