1

Wij helpen jou met het opstellen van een rechtsgeldig document

2

Je maakt een account aan en rekent online af

3

Vanuit je eigen account kun je het complete document ophalen

Informatie over strafrecht

Als je met justitie te maken krijgt, kun je bij Juridische Hulp Online de juiste documenten verkrijgen voor het voeren van een procedure, het indienen van een klacht, het opstellen van een bezwaarschrift of een verzoekschrift of het instellen van hoger beroep of cassatie.

Ga naar het juiste formulier, vul de gevraagde gegevens in, maak een beveiligd account aan en rond de procedure af. Na afronding wordt het formulier gecontroleerd door Ausma De Jong Advocaten. Dit maakt Juridische Hulp Online 100% betrouwbaar.

Je ontvangt binnen een werkdag een juridisch rechtsgeldig document dat meteen kan worden ingediend bij de juiste instantie.

In bepaalde gevallen vindt er een zitting plaats. Bij strafzaken kun je zonder advocaat naar de zitting gaan, maar mocht je liever juridische rechtsbijstand van een advocaat, dan kan een advocaat van Ausma De Jong je bijstaan. Ga naar de site van Ausma de Jong Advocaten voor  een uitleg over de kosten rechtsbijstand.

De voordelen op een rij:

  • Het document wordt gecontroleerd door Ausma De Jong Advocaten;
  • Lage kosten;
  • Je ontvangt snel het juiste juridisch document;
  • en je betaalt veilig.


Mr. Onno de Jong (advocaat)Mr. Willem Jan Ausma (advocaat)Mr. Hans Jan Bussink(advocaat)

Mr. Ron Engelhart (juridisch medewerker)Wij helpen je graag met:

Hoger beroep of cassatie instellen

Ben je veroordeeld en wil je hoger beroep of cassatie in te stellen?

Strafprocedure bij de kantonrechter

Heb je een dagvaarding kantonrechter en wil en/of kun je geen advocaat inschakelen maar wel een juridisch onderbouwd verhaal houden? Een ervaren strafrecht advocaat schrijft jouw verweerschrift.

Sommatiebrief wederpartij

Wil je dat iemand stopt met het verspreiden van vervelende berichten op social media? Ook wel de "terugblafbrief" genoemd.

Aangifte van smaad en/of laster

Aangifte doen van smaad en/of laster?

Zienswijze VOG

Bezwaar indienen tegen een voorgenomen afwijzing van aangevraagde VOG?

Bezwaarschrift VOG

Is de VOG-aanvraag definitief afgewezen? Maak dan succesvol VOG bezwaar tegen een beslissing van Dienst Justis.

Jouw rijbewijs terugvragen bij de OvJ na het verlopen van de 10 dagen termijn

Is het 10 geleden dat jouw rijbewijs is ingevorderd en heb je nog geen bericht ontvangen van de Officier van Justitie?

Brief invordering rijbewijs OvJ

Heeft de politie jouw rijbewijs ingevorderd en ben je het hiermee oneens?

Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbank

Heeft de officier van justitie besloten dat je rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden?

Verzet strafbeschikking CJIB (O)

Ben je het niet eens met een door het OM opgelegde straf (letter O)?

Verzet strafbeschikking Openbaar Ministerie

Ben je het niet eens met een door het OM opgelegde straf?

Beroepschrift tegen verkeersboete CJIB (M)

Ben je het niet eens met een verkeersboete (letter M)?

Beroepschrift tegen verkeersboete na beslissing OvJ (M)

Ben je het niet eens met de beslissing van de officier van justitie inzake een verkeersboete (letter M)?

Schadevergoeding wegens ondergane hechtenis

Ben je verdachte geweest van een strafbaar feit en heb je minimaal één nacht vast gezeten?

Aansprakelijkheidsstelling politie

Is er schade veroorzaakt door politie optreden?

Verzoek om verklaring dat de zaak geëindigd is

De rechtbank vragen om de zaak geëindigd te verklaren?

Bezwaarschrift tegen de dagvaarding

Heb je een dagvaarding ontvangen en je vindt het onterecht dat je moet voorkomen?

Klaagschrift inbeslagneming

Heeft de politie of het OM geld of eigendommen in beslag genomen?

Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf

Dreigt de taakstraf (nog niet of niet volledig uitgevoerd) omgezet te worden naar vervangende hechtenis?

Bezwaarschrift bepalen en verwerken DNA

Wil je bezwaar maken tegen de opname van jouw DNA-profiel in de DNA-databank?

Verzoek om uitstel/vervroegen gevangenisstraf bij zelfmeldprocedure

Wil je uitstel van een gevangenisstraf of juist vervroegen?

Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontneming

Als je niet (meer) in staat bent om je betalingsverplichting te voldoen bij een wederrechtelijk verkregen voordeel of ontneming kun je een verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering indienen.

Beklag niet vervolgen strafbaar feit

Wil je een artikel 12 procedure starten?