1

Wij helpen u met het opstellen van een rechtsgeldig juridisch document

2

U rekent de benodigde kosten veilig af via een online betaalmethode

3

U kunt het complete document ophalen in uw eigen veilige omgeving

Informatie over strafrecht

Het strafrecht kent complexe en minder complexe procedures.

Juridische Hulp Online heeft voor u relatief eenvoudige procedures geselecteerd die u zonder tussenkomst van een advocaat kunt doorlopen. Veelal betreft het juridische documenten die u zelf kunt opstellen en indienen. Uw voordeel:

  • Opvallend lage kosten;
  • U betaalt geen eigen bijdrage;
  • U heeft de procedure helemaal zelf in de hand;
  • U ontvangt snel uw juridisch document;
  • en U betaalt veilig.

Wilt u voor het totale juridische traject toch een advocaat inschakelen, dan is het opstellen van uw juridisch document via Juridische Hulp Online gratis. Uw zaak wordt vervolgens behartigd door Ausma De Jong Advocaten, partner van Juridische Hulp Online.

Het inschakelen van het kantoor Ausma De Jong Advocaten kost u een minimale eigen bijdrage van € 143,- per procedure. Gaat u alstublieft naar "Veelgestelde vragen" voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

JHO | Betrouwbaar | Professioneel | Gemakkelijk 

Wij helpen u graag met:

Hoger beroep of cassatie instellen

Bent u veroordeeld en wenst u hoger beroep of cassatie in te stellen?

Strafprocedure bij de kantonrechter

U heeft een dagvaarding kantonrechter en wilt en/of kunt geen dure advocaat betalen? Een ervaren strafrecht advocaat schrijft uw verweerschrift.

Sommatiebrief wederpartij

Wilt u dat iemand stopt met het verspreiden van vervelende berichten? Ook wel de "terugblafbrief" genoemd.

Aangifte van smaad en/of laster

Wilt u aangifte doen van smaad en/of laster?

Zienswijze VOG

Wilt u bezwaar indienen tegen een voorgenomen afwijzing van de door u aangevraagde VOG?

Bezwaarschrift VOG

Succesvol VOG bezwaar maken tegen een beslissing van Dienst Justis? Is uw VOG-aanvraag definitief afgewezen?

Brief invordering rijbewijs OvJ na verlopen 10 dagen termijn

Is het 10 dagen geleden dat uw rijbewijs is ingevorderd en heeft u nog geen bericht ontvangen van de officier van justitie?

Brief invordering rijbewijs OvJ

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd en bent u het hiermee oneens?

Klaagschrift inhouding rijbewijs rechtbank

Heeft de officier van justitie besloten dat uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden?

Verzet strafbeschikking CJIB (O)

Bent u het niet eens met een door het OM opgelegde straf (letter O)?

Verzet strafbeschikking Openbaar Ministerie

Bent u het niet eens met een door het OM opgelegde straf?

Beroepschrift tegen verkeersboete CJIB (M)

Bent u het niet eens met een verkeersboete (letter M)?

Beroepschrift tegen verkeersboete na beslissing OvJ (M)

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie inzake een verkeersboete (letter M)?

Schadevergoeding wegens ondergane hechtenis

Bent u verdachte geweest van een strafbaar feit? Heeft u minimaal één nacht vast gezeten?

Aansprakelijkheidsstelling politie

Heeft u schade veroorzaakt door politie optreden?

Verzoek om verklaring dat de zaak geëindigd is

De rechtbank vragen om uw zaak geëindigd te verklaren?

Bezwaarschrift tegen de dagvaarding

Heeft u een dagvaarding ontvangen en vindt u het onterecht dat u moet voorkomen?

Klaagschrift inbeslagneming

Heeft de politie of het OM uw spullen of geld (tijdelijk) in beslag genomen?

Bezwaarschrift na kennisgeving omzetting taakstraf

Dreigt uw taakstraf (nog niet of niet volledig uitgevoerd) omgezet te worden naar vervangende hechtenis?

Bezwaarschrift bepalen en verwerken DNA

Wilt u bezwaar maken tegen de opname van uw DNA-profiel in de DNA-databank?

Verzoek om uitstel gevangenisstraf bij zelfmeldprocedure

Wilt u uitstel van uw gevangenisstraf?

Verzoek tot teruggave, kwijtschelding of vermindering voordeelsontneming

Bent u niet (meer) in staat om uw betalingsverplichting te voldoen bij een wederrechtelijk verkregen voordeel of ontneming?

Beklag niet vervolgen strafbaar feit

Wilt u een artikel 12 procedure starten?