1

Kies het familierecht document dat u nodig heeft

2

Vul de uitgebreide vragenlijst in

3

Ontvang uw rechtsgeldige familierecht document

Informatie over scheiden en kinderen

Onze familierecht documenten

Wanneer u uit elkaar gaat en u heeft samen kinderen, kunt u op deze pagina de procedures vinden waarmee u uw scheiding, ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of beëindiging van de samenleving kunt regelen.

Wanneer kiest u voor een ouderschapsplan

Wanneer u uit elkaar gaat en samen kinderen heeft, is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin u afspraken maakt over de gevolgen die uw scheiding voor de kinderen heeft. U kunt ervoor kiezen om het ouderschapsplan kort te houden en slechts enkele basis afspraken vast te leggen. Een summier ouderschapsplan wordt vaak opgesteld door ouders waarbij er 1 hoofdverzorger is, die de dagelijkse zorg heeft en de dagelijkse beslissingen neemt. De andere ouder heeft dan meestal een zorgregeling van een weekend per twee weken en vaak nog een doordeweekse dag. Kiest u voor deze vorm van zorgverdeling, dan kunt u het ouderschapsplan hier invullen. De drie wettelijk verplichte onderwerpen komen hierin aan de orde: afspraken over de zorgverdeling, afspraken over de financien en afspraken over de manier waarop u elkaar informeert als het om de belangen van de kinderen gaat.

Wanneer kiezen voor een co-ouderschapsplan

Wanneer u na de scheiding de zorg voor de kinderen samen gaat dragen, dan spreekt men van co-ouderschap. Overigens is deze term niet in de wet terug te vinden. Bij co-ouderschap verblijven de kinderen ongeveer even veel tijd bij de ene als bij de andere ouder. U kunt kiezen voor een week-op-week-af regeling of u verdeelt de week door de helft. Ook andere zorgverdelingen zijn denkbaar, ouders kunnen dit naar eigen inzicht indelen en dienen daarbij natuurlijk de belangen van de kinderen in het oog houden. De week op week af regeling is vooral geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Voor jongere kinderen is het meestal aan te raden om kortere wissel-periodes te hanteren.

De kinderalimentatie

Na het uit elkaar gaan blijft u beiden verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Wanneer u kiest voor co ouderschap, maakt u samen afspraken over de verdeling van deze kosten. Wanneer u geen co ouderschap heeft na de scheiding, dan dient de niet-verzorgende ouder meestal kinderalimentatie aan de verzorgende ouder te betalen. Bepalend voor de hoogte van het bedrag is de behoefte van de kinderen (‘wat kosten de kinderen”) en de draagkracht van de niet-verzorgende ouder (“hoeveel kan hij/zij betalen’).

Wanneer u de kinderalimentatie wilt laten bereken, wanneer u een ouderschapsplan wilt opstellen of in het geval u een herberekening van de eerder afgesproken kinderalimentatie, dan kunt u gebruik maken van ons formulier "Berekening kinderalimentatie".

Aan de hand van de door u zelf aangeleverde gegevens berekenen wij de kosten van uw kinderen (de behoefte) en de hoogte van het bedrag dat de niet-verzorgende ouder maandelijks per kind moet betalen aan de verzorgende ouder.

Wij maken een berekening aan de hand van de wettelijke richtlijnen en normen zoals deze zijn vastgesteld door de overheid (Trema-norm).

Welke procedures zijn wij aan het ontwikkelen

Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van de volgende procedures, die zeer binnenkort online zullen worden aangeboden:

  • Het echtscheidingsconvenant;
  • Verzoekschrift echtscheiding;
  • Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder kinderen.

Wij helpen je graag met:

Kinderalimentatie berekening

U gaat uit elkaar en heeft een alimentatie berekening nodig! Stel zelf uw berekening op inclusief controle van een advocaat.

Het Co-ouderschapsplan

U gaat uit elkaar en kiest ervoor de zorg en opvoeding van de kinderen gelijk te verdelen. Dan heeft u een co-ouderschapsplan nodig! Stel zelf uw document op met de optie tot controle door onze familierecht advocaat.

Het Ouderschapsplan

U gaat uit elkaar en u kiest één hoofdverzorger voor de kinderen. Dan heeft u een ouderschapsplan nodig! Stel zelf uw document op met de optie tot controle door onze familierecht advocaat.