Rijbewijs ingevorderd

Uw rijbewijs is door de politie in beslag genomen. De officier van justitie heeft besloten/is voornemens dat uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. U heeft uw rijbewijs dringend nodig. Maak bezwaar en krijg advies op maat.

Maak bezwaar en vraag om advies arrow-right
1

Stel een bezwaar op

2

Krijg een advies op maat

3

Ga goed voorbereid naar zitting

Advocaat Willem Jan Ausma

Rijbewijs terugkrijgen 

Uw rijbewijs is ingehouden. Bijvoorbeeld wegens te hard rijden of rijden onder invloed. De officier van justitie heeft besloten/is voornemens om uw rijbewijs voor langere termijn in beslag te nemen of u een rijontzegging op te leggen. Tegen een dergelijk besluit kunt u in bezwaar gaan. Het kan ook zijn dat de officier van justitie binnen de 10 dagen termijn nog geen besluit heeft genomen. Ook in dat geval kunt een bezwaar indienen.

Hoe het werkt?

Om bezwaar te maken beantwoordt u een aantal vragen. Wij dienen vervolgens het bezwaar in. In een adviesgesprek wordt besproken waar uw kansen liggen. Zo gaat u goed voorbereid naar de zitting.

De zitting

Uw zaak wordt op zitting behandeld. U kunt ervoor kiezen om een advocaat mee te nemen. Voor € 499.95,- gaat onze advocaat met u mee naar de zitting. Een advocaat heeft altijd een toegevoegde waarde. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten deels door de overheid vergoed. Bij het beantwoorden van de vragen heeft u de optie om aan te geven of u een advocaat mee naar zitting wenst.

Juridische Hulp Online | Uw rijbewijs terug

Mee naar zitting

U wilt een advocaat mee naar uw zitting!

Verschillende betaalmethodes bij het opstellen van een klaagschrift

De advocaat

foto van de advocaat bij het opstellen van een klaagschrift

mr. Willem Jan Ausma