Het Co-ouderschapsplan

U gaat uit elkaar en kiest ervoor de zorg en opvoeding van de kinderen gelijk te verdelen. Dan heeft u een co-ouderschapsplan nodig! Stel zelf uw document op met de optie tot controle door onze familierecht advocaat.

Stel Co-ouderschapsplan op arrow-right
1

Kies het ouderschapsplan dat past bij uw situatie

2

Doorloop de uitgebreide vragenlijst

3

Ontvang uw co-ouderschapsplan

Bekijk hier de korte persoonlijke toelichting

Goed uit elkaar voor uw kinderen

Een co-ouderschapsplan stelt u samen op wanneer u bij een scheiding of na de verbreking van uw relatie de zorg en opvoeding van uw kinderen (ongeveer) gelijk wenst te verdelen.

Bij ons kunt u kiezen uit drie manieren om het co-ouderschapsplan op te stellen.


Zelf opstellen zonder controle advocaat

Samen met uw (ex-) partner doorloopt u de vragen. Wij begeleiden u online door u te informeren over de keuzes en de consequenties van bepaalde keuzes. De vragenlijst is samengesteld door onze familierecht advocaat zodat u een volledig juridisch document zelf kunt opstellen. Tijdens het doorlopen van de vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met onze juristen opnemen via de chat.

Zelf opstellen met controle van een advocaat 

U vult zelf de uitgebreide vragenlijst in om het co-ouderschapsplan op te stellen. Na het afronden selecteert u de optie om het document te laten controleren door onze advocaat. Zo heeft u een juridisch rechtsgeldig document. Binnen twee werkdagen ontvangt u uw co-ouderschapsplan.

Volledige begeleiding

Mocht u bij het opstellen van het co-ouderschapsplan volledig begeleid willen worden, dan kunt u ook onze familierecht-advocaat inschakelen. U vult de uitgebreide vragenlijst in. Na het afronden selecteert u de optie volledige begeleiding. Kiest u voor volledige begeleiding dan wordt u persoonlijk begeleid en geadviseerd over de keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van uw co-ouderschapsplan.

Kinderalimentatie

Om het plan volledig rechtsgeldig te maken hoeft u veelal alleen nog de kinderalimentatie als bijlage toe te voegen.

Om de gevolgen van uw scheiding voor de kinderen te regelen en een volledig rechtsgeldig co-ouderschapsplan op te stellen, moeten er ook financiële afspraken over de kosten van de kinderen worden gemaakt. Hiertoe is meestal een berekening van de kinderalimentatie nodig. U heeft hiervoor drie opties:

  • U heeft de kinderalimentatie-berekening al in bezit en voegt deze zelf toe
  • U wilt de kinderalimentatie-berekening laten opstellen door JHO en voegt deze later toe
  • U wilt eerst de kinderalimentatie laten berekenen door JHO of een andere partij en stelt daarna het ouderschapsplan op

De kinderalimentatie berekening bij Juridische Hulp Online

Juridische Hulp Online | Een co-ouderschapsplan waarmee u de kinderen op de eerste plaatst zet

Het ouderschapsplan

Kiest u voor één hoofdverzorger? Maak dan gebruik van het ouderschapsplan!

Alimentatie berekening

Wilt u de kinderalimentatie laten berekenen? Maak dan gebruik van onze tool!

Verschillende betaalmethodes bij het opstellen van een c0-ouderschapsplan

Advocaat Amber van der Weide

Afbeelding van de familierecht advocaat Amber van der Weide

Al veertien jaar gespecialiseerd in familierecht


Kijk hier voor meer informatie

Hoe werkt het?

U gaat naar ‘opstellen’ en beantwoordt een aantal vragen om te kijken of dit co-ouderschapsplan geschikt is voor u. Vervolgens doorloopt u verschillende pagina’s met vragen. Deze pagina’s zijn ingedeeld naar de onderwerpen die verplicht zijn om op te nemen in het co-ouderschapsplan. Ook krijgt u keuze-onderwerpen te zien, die wellicht in uw situatie van belang zijn. U heeft steeds meerdere keuzes bij de artikelen, zodat u zelf de regie heeft over de inhoud. Het plan dat u ontvangt is op deze manier volledig toegespitst op uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen.

In welke situaties is een (co-)ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht wanneer u samen één of meer minderjarige kinderen heeft en gaat scheiden, het geregistreerd partnerschap laat ontbinden of een relatie beëindigd waarbij u samen woonde.

Wanneer kiezen voor het co-ouderschap en wanneer voor de alimentatieregeling?

Wanneer u nog goed met elkaar overweg kunt en u allebei voor de kinderen wilt blijven zorgen kunt u kiezen voor een co-ouderschap. De zorg voor de kinderen wordt dan ook gelijk verdeeld waardoor kinderen ongeveer evenveel bij beide ouders zijn. Ook de kosten van de kinderen worden over beide ouders verdeeld. Wanneer u bovenstaande niet wilt, of kunt, kunt u kiezen voor de alimentatieregeling. De ene ouder betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Van dit bedrag moet de andere ouder in de kosten van de verzorging van de kinderen voorzien. Ook moet u een omgangsregeling met elkaar afspreken. Het bedrag dat betaalt moet worden aan kinderalimentatie kunt u bij ons laten berekenen.

Wat houdt het co-ouderschap in?

Bij co-ouderschap worden zowel de zorg als de kosten van een kind over beide ouders verdeeld. Dit houdt in dat een kind ongeveer evenveel bij beide ouder is. Afgesproken kan bijvoorbeeld worden dat een kind de eerste helft van de week bij de ene ouder is en de andere helft van de week bij de andere ouder. Ook kan afgesproken worden dat een kind bijvoorbeeld de even week bij de ene ouder is en de oneven week bij de andere ouder. Ook moeten beide ouders voorzien in de kosten van een kind. Hierbij gaat het niet alleen om de kosten voor kleding, voeding, school en abonnementen. Ook kosten voor het huishouden tellen hierin voor een deel mee. De afspraken hierover worden opgenomen in een ouderschapsplan. Het co-ouderschap werkt over het algemeen alleen goed wanneer u nog dichtbij elkaar woont en goed contact hebt met elkaar.

Wat houdt het ouderschapsplan in?

Wanneer ouders ervoor kiezen om na de scheiding een zorgverdeling af te spreken waarbij er één hoofdverzorger is, die de dagelijkse zorg heeft en de dagelijkse beslissingen neemt, dient een ‘regulier’ Ouderschapsplan te worden opgesteld. In dit ouderschapsplan wordt dan de zorgregeling (ook wel ‘omgangsregeling’ genoemd) opgenomen voor de niet-verzorgende ouder.

Wat houdt de alimentatieregeling in?

Wanneer u wellicht niet meer zo goed samen met elkaar overweg kan, of wanneer u ver van elkaar gaat wonen, is de alimentatieregeling meer geschikt. Één van de ouders draagt de zorg voor de kinderen en de andere ouder heeft een zorgregeling. Hierin kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een kind eens per twee weekenden bij deze ouder is. De ouder die niet de zorg voor een kind draagt moet alimentatie betalen aan de andere ouder. Dit bedrag kunt u samen afspreken maar u kunt dit bedrag ook laten berekenen op basis van de zogeheten tremanormen. Dit bedrag wordt zowel opgenomen in het echtscheidingsconvenant als in het ouderschapsplan.

Hoe worden de kosten verdeeld bij co-ouderschap?

Bij de berekening van de kosten van een kind moet u uitgaan van de situaties zoals die ontstaat na de scheiden, het beëindigen van het geregistreerd partnerschap of de relatie. Stap 1. U dient te bepalen welke kosten onder zogeheten “eigen kosten” vallen en welke kosten onder de “te verdelen kosten” vallen. Eigen kosten zijn kosten zoals bijvoorbeeld de huur of hypotheek van een woning. De kosten hiervan zijn vaak erg verschillend waardoor deze kosten over het algemeen onder eigen kosten vallen. Onder eigen kosten vallen bijvoorbeeld ook vaak de kosten voor dubbele spullen van een kind zoals of speelgoed of kleding. Te verdelen kosten zijn voornamelijk de kosten die één ouder doet voor een kind. Dit gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het naar school gaan of de kosten voor een sport die een kind beoefent. Wanneer u niet wilt betalen voor de dure smaak van een andere ouder is het aan te raden om kosten voor vakanties of uitstapjes niet onder de te verdelen kosten te laten vallen. Stap 2. De manier waarop de kosten verdeelt kunnen worden. Over het algemeen zijn hier twee manieren voor. Allereerst kunnen de kosten van de kinderen worden verdeeld naar draagkracht. De draagkracht moet dan jaarlijks worden vastgesteld en u moet uw draagkracht kunnen aantonen aan uw ex-partner. Daarnaast kan ook gekozen worden om de kosten eerlijk over beide ouders te verdelen. Dit kan nadelig zijn voor de ouder die minder verdiend. Stap 3. Neem tegemoetkomingen mee in de kosten. De ouder bij wie een kind woont heeft bijvoorbeeld recht op kinderbijslag. Daarnaast kunnen alleenstaande ouders nog andere toeslagen krijgen. Deze tegemoetkomingen kunnen meegenomen worden in de berekening van de kosten van de kinderen en de verdeling daarvan.

Welke tegemoetkoming kan een alleenstaande ouder krijgen?

De ouder bij wie een kind staat ingeschreven kan aanspraak maken op een aantal tegemoetkomingen. Allereerst krijgt een ouder kinderbijslag. Daarnaast kan het zijn dat een ouder kindgebondenbudget ontvangt. Voor meer informatie over deze tegemoetkomingen kunt u kijken op de website van de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst.