1

Selecteer op welke manier u de afgewezen aanvraag wilt aanvechten

2

Beantwoord de vragen & wij doen de controle

3

Binnen één werkdag ontvangt u het rechtsgeldige document

Informatie over bezwaar tegen afwijzing vog

Uw VOG aanvraag is afgewezen!

U heeft een aanvraag voor een VOG gedaan bij Dienst Justis. Deze instantie zal uw aanvraag beoordelen. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt er een beslissing genomen binnen acht weken. 

Zienswijze opstellen

Bij een strafblad kan Dienst Justis besluiten u geen VOG af te geven. U ontvangt dan een voornemen tot afwijzing. U heeft dan twee weken om hierop te reageren en een zienswijze in te dienen. Bij Juridische Hulp Online kunt u dit zelf opstellen inclusief controle van een advocaat.

Bezwaar opstellen

Na het inzien van uw zienswijze zal de Dienst Justis een definitief besluit nemen rondom uw aanvraag voor de VOG. Als deze instantie wederom besluit dat uw aanvraag wordt afgewezen kunt u hiertegen bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Bij Juridische Hulp Online kunt u zelf uw bezwaarschrift opstellen tegen het besluit van Dienst Justis.

Wij helpen je graag met:

Zienswijze VOG aanvraag

Als Dienst Justis besluit u aanvraag voor een VOG af te wijzen kunt u hier wat tegen doen. U kunt dan een zienswijze opstellen. Stel zelf uw zienswijze op inclusief juridische controle.

Bezwaar afwijzing aanvraag VOG

Is de VOG-aanvraag definitief afgewezen? Maak dan bezwaar tegen de beslissing van Dienst Justis. Stel zelf uw bezwaar op inclusief juridische controle.