1

Raadpleeg de factsheets

2

Inventariseer de verwerking van persoonsgegevens binnen jouw vereniging

3

Stel de AVG documenten op

Informatie over avg pakket ijshockey nederlandIn samenwerking met IJshockey Nederland bieden wij jullie als lid van IJshockey Nederland een AVG pakket aan. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Stap 1: Een privacybeleid (document voor interne bedrijfsvoering).

Stap 2: Een privacyverklaring (document voor externe bedrijfsvoering).

Stap 3: Een verwerkersovereenkomst.

Stap 4: Een geheimhoudingsverklaring.

Het is aan te raden om voor het beginnen met stap 1 de volgende zaken te inventariseren binnen jullie vereniging:

  • Wie allemaal te maken hebben met persoonsgegevens binnen jouw vereniging;
  • Welke persoonsgegevens worden verzameld;
  • Met welke doelen de persoonsgegevens worden verzameld;
  • Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld;
  • Op welke manier de persoonsgegevens beveiligd worden; en
  • Welke termijn de persoonsgegevens bewaard worden. 

Na het doorlopen van stap 1 tot en met 4 controleren de juristen van Juridische Hulp Online controleren de documenten.  Na deze controle en eventuele aanvullingen krijgen jullie bericht via de e-mail dat de documenten klaar staan in jullie account.

Naast het opstellen van de AVG documenten bieden wij jullie een template aan voor het verwerkingsregister. Klik hiervoor op de onderstaande link.

Stap 5: Download het Verwerkingsregister

Om jullie zoveel mogelijk te helpen met de ins en outs rondom de AVG heeft JHO een 15-tal factsheets opgesteld.

Het is aan te raden deze documenten door te nemen voor, dan wel als naslagwerk te gebruiken bij, het doorlopen van stap 1 tot en met 5.

Door op onderstaande links te klikken zijn deze factsheets te raadplegen. 

Algemene Introductie AVGGrondslagen

De Toestemming

Bijzondere Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van Kinderen

Privacyverklaring

VerwerkersovereenkomstVerwerkingsregister
Functionaris voor GegevensbeschermingDoorgiften van Persoonsgegevens (Dataexport)
ProfileringBeveiliging
Privacy Impact Analyse (PIA)Hoe om te gaan met een Datalek? (draaiboek)
Heb ik voldaan aan de AVG?

(LET OP! De links in de factsheets kunnen verwijzen naar formulieren waar de korting niet voor van toepassing is. Enkel de formulieren met in de titel IJSHOCKEY NEDERLAND komen voor de korting in aanmerking.) 

De documenten zijn opgesteld en gecontroleerd door sportrecht advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen.

Wij helpen je graag met:

Privacy Beleid (AVG) - IJSHOCKEY NEDERLAND -

Stel voor € 49,- (incl. BTW) eenvoudig een privacy beleid op conform AVG. (BESTEMD VOOR LEDEN IJSHOCKEY NEDERLAND)

Privacyverklaring (AVG) - IJSHOCKEY NEDERLAND -

Stel voor € 49,- (incl. BTW) eenvoudig een privacy verklaring op conform AVG. (BESTEMD VOOR LEDEN IJSHOCKEY NEDERLAND)

Verwerkersovereenkomst (AVG) - IJSHOCKEY NEDERLAND -

Stel voor € 49,- (incl. BTW) eenvoudig een verwerkersovereenkomst op. (BESTEMD VOOR LEDEN IJSHOCKEY NEDERLAND)

Geheimhoudingsverklaring (AVG) - IJSHOCKEY NEDERLAND -

Stel voor € 4,25,- (incl. BTW) eenvoudig een geheimhoudingsverklaring op conform AVG. (BESTEMD VOOR LEDEN IJSHOCKEY NEDERLAND)