Persoonsgegevens die worden verwerkt

Juridische Hulp Online (JHO) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten (Diensten) van JHO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JHO verstrekt. JHO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam (account)
  • Geslacht (account)
  • Geboortedatum (account)
  • Geboorteplaats (account)
  • Uw adresgegevens (account)
  • Uw telefoonnummer (account)
  • Uw e-mailadres (account)
  • Uw IP-adres (account)

Waarom JHO uw gegevens nodig heeft

JHO verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit juridische dienstverlening. Daarnaast verwerkt JHO uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Hoe lang JHO gegevens bewaart

JHO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 15 dagen bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

JHO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u er zelf expliciet voor kiest.

In kaart brengen websitebezoek

Op het platform (Platform) van JHO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@juridischehulponline.nl . JHO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

JHO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen d.m.v. AES-256 en AES-128 encryptie. Het Platform van JHO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens zijn ondergebracht bij een ISO-gecertificeerde partij (ISO 27001). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JHO op via info@juridischehulponline.nl.