Persoonsgegevens die worden verwerkt

Juridische Hulp Online (JHO) kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten (Diensten) van JHO, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JHO verstrekt. JHO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht 
  • adresgegevens
  • telefoonnummer 
  • e-mailadres Jouw IP-adres
  • strafrechtelijke gegevens (indien van toepassing)

Waarom JHO jouw gegevens nodig heeft (Doelen)

JHO verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel om aan jou juridische documenten te leveren. Deze documenten worden geleverd via het account dat jij aanmaakt op onze site. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je in contact te brengen met aan JHO verbonden advocaten en het afhandelen van de financiële administratie. Ook kunnen wij jou een nieuwsbrief sturen of uitnodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek. Verder verwerkt JHO jouw persoonsgegevens om contact op te nemen als jij daar om vraagt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Strafrechtelijke gegevens worden verwerkt voor het instellen en onderbouwen van aan het (straf)recht gerelateerde procedures.

Hoe lang bewaart JHO gegevens

Om de doelen te realiseren verzamelt en bewaart JHO jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Heb je geen account aangemaakt en ben je geen overeenkomst aangegaan, dan bewaart JHO jouw persoonsgegevens niet. Wil je alsnog een overeenkomst aangaan dan zal je alle gegevens opnieuw moeten invullen.

Heb je een account aangemaakt maar ben je nog geen overeenkomst aangegaan dan worden de overeenkomst gerelateerde gegevens niet langer dan 15 dagen bewaard.

In het geval er een overeenkomst tot stand komt en je een account hebt aangemaakt, bewaart JHO jouw persoonsgegevens zolang jij een account actief hebt staan. Jij kunt ten alle tijde jouw account en bijbehorende overeenkomsten laten verwijderen door een mail te sturen naar info@juridischehulponline.nl.

Persoonsgegevens welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst die wij met jou sluiten worden maximaal 5 jaar bewaard.

Delen met anderen

JHO verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien jij er zelf expliciet voor kiest zoals bijvoorbeeld aan een advocaat binnen het kantoor van Ausma de Jong Advocaten.

In kaart brengen websitebezoek

Op het platform (Platform) van JHO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JHO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Grond

Je wordt voor een strafrechtelijk gerelateerde overeenkomst gevraagd toestemming aan JHO te geven voor het gebruik van jouw strafrechtgegevens middels een opt-in functie. Daarnaast is een grond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens de overeenkomst die wij met jou sluiten. Verstrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Bij het niet verstrekken van de persoonsgegevens kan JHO geen overeenkomst aangaan met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@juridischehulponline.nl. JHO zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Overige rechten van jou als betrokkene

Jij hebt het recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op al deze rechten zijn uitzonderingen mogelijk. Wil je gebruik maken van een of meer van deze rechten? Neem dan contact met ons op via info@juridischehulponline.nl. JHO zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

JHO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen d.m.v. AES-256 en AES-128 encryptie. Het Platform van JHO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Jouw gegevens zijn ondergebracht bij een ISO-gecertificeerde partij (ISO 27001). Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JHO op via info@juridischehulponline.nl

Geheimhouding

Alle medewerkers van JHO zijn middels een geheimhoudingsovereenkomst gebonden aan het niet delen van persoonsgegevens met derden.

Contactgegevens JHO

Maliesingel 2
3581 BA Utrecht
info@juridischehulponline.nl