Wat kunt u van Juridische Hulp Online verwachten na het verwerken van uw verzoek?

Als het juiste formulier volledig is ingevuld en de eventuele kosten zijn voldaan wordt het in behandeling genomen door een jurist van Juridische Hulp Online. Dit onder verantwoordelijkheid van Ausma De Jong Advocaten dan wel een andere op het desbetreffende rechtsgebied kundige advocaat. Na controle ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres dat uw document klaar is en kan worden opgehaald in uw eigen beveiligde omgeving. Juridische Hulp Online is niet verantwoordelijk voor de inzending. U dient er zelf voor te zorgen dat het document tijdig en op de juiste wijze wordt ingediend, tenzij dit alleen door een advocaat kan worden gedaan. In dat geval zorgt Juridische Hulp Online hier voor. Indien er nog nadere vragen of onduidelijkheden zijn kan er middels de chat functie overleg plaatsvinden.


Welk verschil zit er tussen het behandelen van uw verzoek door advocaat en het zelf doen?

De meeste beschikbare formulieren kunnen door u zelf bij de juiste instantie worden ingediend. Bij de meeste zaken kan de rechter bepalen dat er een zitting komt voor het geven van een nadere toelichting. Het kan zinvol zijn om samen met een advocaat naar de zitting te gaan of om een advocaat te machtigen om namens u het woord te voeren. In die gevallen kunt u aangeven wat uw voorkeur heeft. Is rechtsbijstand van een advocaat gewenst of soms zelfs verplicht, dan kan er gebruik worden gemaakt van de diensten van Ausma De Jong Advocaten of een advocaat bij u in de buurt. U bent vrij om een advocaat van eigen keuze in te schakelen. Hieraan zijn echter veelal kosten verbonden. Hiervoor worden er nadere afspraken met u gemaakt.