Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR (EN)). Deze verordening brengt een aantal grote veranderingen met zich mee ten opzichte van de oude Nederlandse Wetgeving. In de AVG zijn voorwaarden opgenomen aan de grondslag “Toestemming”.

Toestemming

Één van de gronden waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt is dat de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Onderstaand schema geeft aan of aan die eisen is voldaan. Op de volgende pagina worden deze stappen nader beschreven. LET OP! Het schema gaat over de toestemming met betrekking tot de normale persoonsgegevens. 

Schema 1

 

Toelichting

Hieronder zijn de stappen uitgelicht die in het bovenstaande schema zijn doorlopen. De getallen komen overeen met de stappen in het schema.

  1. De eerste stap spreekt voor zich. De betrokkene moet voor dat verwerkt gaat worden zijn of haar toestemming hebben gegeven.

  2. De tweede stap is de informatieplicht. De betrokkene moet vooraf worden geïnformeerd over het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. De informatie moet onder andere bestaan uit informatie over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met wie de persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang deze worden bewaard. Zie onze site om een Privacy Verklaring op te stellen.

  3. De betrokkene moet specifiek voor de bovenstaande informatie zijn of haar toestemming geven. 

  4. De toestemming moet vrijelijk gegeven zijn. De betrokkene moet de keuze hebben om te weigeren dat gebruik wordt gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens. Deze weigering mag geen gevolgen hebben. Dit brengt dus met zich mee dat in sommige situaties de verwerking niet gebaseerd kan zijn op de toestemming van de betrokkene. Denk hierbij aan een arbeidsrelatie bijvoorbeeld.

  5. De toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Met andere woorden mag geen twijfel bestaan over de toestemming van de betrokkene. Een optie om aan dit vereiste te voldoen is de zogeheten Opt-in optie waarbij de betrokkene moet aanvinken dat hij of zij toestemming geeft.

Meer informatie?

Raadpleeg dan onze website. Heb je een vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG proof worden zoals een Privacy Verklaring of een Verwerkingsregister? Zie dan onze site

LET OP! Indien het gaat om profilering of het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, dan moet daar uitdrukkelijk toestemming voor worden gegeven. Zie hiervoor ook onze Factsheet Profilering en onze Factsheet Data-export. 

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.