Inleiding

Een van de onderdelen die verplicht is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verstrekken van informatie aan de betrokken personen door de verwerkingsverantwoordelijke. De AVG bepaalt ook welke informatie (minimaal) aan de betrokken personen moet worden verstrekt. De AVG kent twee verschillende “Privacy Verklaringen”. Deze verklaringen lijken voor een groot deel op elkaar maar er zijn verschillen. Wanneer je welke verklaring moet verstrekken, en op welk moment, is afhankelijk van de vraag of je de persoonsgegevens direct of indirect bij de betrokken persoon verkrijgt.

De Privacy Verklaring

De gedachtegang achter de Privacy Verklaring is dat betrokken personen het recht moeten hebben om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurd en waarom. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd. In de AVG is opgenomen dat onder andere de volgende informatie verstrekt moet worden;

  • het doel, of de doelen, waarvoor je de persoonsgegevens verzameld;
  • op basis waarvan je de persoonsgegevens verzameld;
  • welke rechten de betrokken persoon heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Bovenstaande informatie is slechts een gedeelte van wat je als organisatie op moet nemen in je Privacy Verklaring.

Aan de hand van het schema hieronder wordt de vraag beantwoord welke Privacy Verklaring verstrekt moet worden aan de betrokken personen en op welk moment. Als organisatie kan je dit schema dan ook gebruiken om te beoordelen of op het juiste moment de informatie verstrekt wordt of niet. Hieronder staan ook de definities die gebruikt worden in het schema.

Privacy Verklaring opstellen?

Wil je een Privacy Verklaring opstellen? Wij bieden beide privacy verklaringen aan voor een relatief laag bedrag. De verklaring die je opstelt wordt is niet generiek maar op maat voor jouw organisatie. Onze juristen controleren het document voordat je het terugkrijgt, zo weet je zeker dat je goed zit. Interesse? Klik dan hier.

Meer informatie?

Raadpleeg dan onze website. Heb je een vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG proof worden? Zie dan onze site.

Schema 1


 Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Een redelijke termijn: hieraan is voldaan als de informatie in ieder geval is verstrekt binnen één maand. Het liefst wordt uiteraard gezien dat de informatie eerder verstrekt wordt.

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.