Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR (EN)). Deze verordening brengt een aantal grote veranderingen met zich mee ten opzichte van de oude Nederlandse Wetgeving. In de AVG is opgenomen wanneer een verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is.

Rechtmatige verwerking

De AVG geeft verschillende voorwaarden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Het schema dat hieronder is opgenomen kan gebruikt worden om te controleren of aan de voorwaarden die de AVG stelt aan een rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens is voldaan.  Om achtergrondinformatie te krijgen over de specifieke onderwerpen die gevraagd worden in het schema zijn onderaan dit document verwijzingen opgenomen naar andere factsheets. 

LET OP! Naast de vereisten die zijn opgenomen in het onderstaande schema worden nog meer eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Die vereisten komen ook terug in de overige factsheets.

Meer informatie?

Raadpleeg dan onze website. Heb je een vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via: info@juridischehulponline.nl. Behoefte aan meer factsheets of een document dat je helpt bij het AVG-proof worden zoals een Privacy Verklaring of een Verwerkingsregister? Zie dan onze site.

Schema 1

 

Verwijzingen

Verwerkingsdoeleinden: bekijk hiervoor onze Factsheet Verwerkingsregister.

Bijzondere persoonsgegevens: bekijk hiervoor onze Factsheet Bijzondere Persoonsgegevens.

Uitzonderingen: bekijk hiervoor onze Factsheet Bijzondere Persoonsgegevens.

Grondslagen voor gegevensverwerking: bekijk hiervoor onze Factsheet Grondslagen.

Is de verwerking noodzakelijk: bekijk hiervoor onze Factsheet Grondslagen.

Europese economische ruimte: bekijk hiervoor onze Factsheet Doorgeven Persoonsgegevens (Dataexport).

Passende beschermingsniveau: bekijk hiervoor onze Factsheet Doorgeven Persoonsgegevens (Dataexport).

Passende waarborg: bekijk hiervoor onze Factsheet Doorgeven Persoonsgegevens (Dataexport).

Deze pagina downloaden? Klik dan hier!

Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document dient slecht een informatief doel en gaat slechts over de AVG. De overige verordeningen en uitvoeringswetten zijn niet in dit document opgenomen. Vastgesteld op 21-02-2018.