Datum

20 november 2017

Categorieën

Strafrecht

Auteur: Willem Jan Ausma (Ausma De Jong Advocaten)

Sinds de #MeToo campagne, is er in Nederland o.a. bekend gemaakt dat Jelle Brandt Corstius aangifte doet van verkrachting, zou Job Gosschalk zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag bij 10-tallen mannen en staat mondiaal de media vol over de verhalen over en vergaande gevolgen voor mensen als Kevin Spacey en Hervey Weinstein.

Het aantal aantijgingen (ook via de media) van verkrachting en seksuele intimidatie is aanzienlijk gestegen. Zowel minister Dekker als Grapperhaus zijn het er over eens dat aanranding en verkrachting moeten worden aangegeven bij de politie. Daarnaast laat Grapperhaus weten het goed te vinden dat er door # MeToo een maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag op gang is gekomen. Mr. Pieter van Vollenhoven is van mening dat beschuldigingen van aanranding en verkrachting eerst moeten worden onderzocht voordat mensen met hun klachten naar buiten treden.

#MeToo kent dan ook twee kanten van de medaille.

Vooropgesteld wordt dat slachtoffer zijn van aanranding, verkrachting of enig ander grensoverschrijdend gedrag door een ander, niet zonder gevolgen mag blijven.

Echter, slachtoffer zijn van aantijgingen in het openbaar, bedoeld om iemand bewust kapot te maken, en waar mogelijk de feiten ook nog eens niet van kloppen, kan ook niet door de beugel.

Het staat een ieder vrij om aangifte te doen, maar als dit tevens gepaard gaat met openbaarmaking via media (radio en TV) dan wel social media (Facebook, Twitter en Instagram) of anderszins en de aangeklaagde daardoor schade lijdt, dient er op passende wijze te worden gereageerd door de verspreider van deze beschuldigingen te sommeren hiermee te stoppen en berichten te verwijderen. Gaat de ander toch door met het verspreiden van verhalen dan kunnen na het versturen van de sommatiebrief gerechtelijke stappen worden ondernomen. In het geval de aantijgingen verder gaan kan er zelfs aangifte worden gedaan van smaad en/of laster.

Indien u slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag neemt u dan contact op met de politie en het bureau slachtofferhulp.

Bent u slachtoffer van openbaarmaking via de media dan kunt u via Juridische Hulp Online een sommatiebrief dan wel aangifte doen van smaad en/of laster om dit een halt toe te roepen. Dergelijke beschuldigingen dienen door een rechter beoordeeld te worden en niet middels een ‘trial by media’.

Sommatiebrief wederpartij

Aangifte van smaad en/of laster


Delen