Datum

8 mei 2019

Categorieën

Strafrecht

Mr. Willem Jan Ausma - 8 mei 2019

Naar aanleiding van de nodige kritiek op de strafbeschikking deed onze minister van Justitie en Veiligheid begin april aan de Tweede Kamer de toezegging dat per 1 oktober a.s. iedere verdachte altijd een advocaat krijgt toegewezen bij het uitvaardigen van een strafbeschikking.  

Kritiek op de strafbeschikking

Het belangrijkste kritiekpunt op de strafbeschikking is dat de beslissing van het Openbaar ministerie in veel gevallen op basis van de mondelinge overdracht gebeurd. Verdachten kunnen uiteraard in verzet, maar velen laten dit erbij zitten omdat het te veel werk is en het inschakelen van een advocaat te veel geld en moeite kost.

Bezwaar maken tegen de strafbeschikking

Bij een akkoord gaan op een strafbschikking krijg je automatisch een strafblad Echter, het accepteren van een strafbeschikking houdt wel in dat de verdachte een aantekening op zijn strafblad krijgt. Dit kan weer tot problemen leiden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. De meeste verdachten zijn daar niet mee bekend. Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de strafbeschikkingen te snel wordt opgelegd. Een kritische blik of er voldoende bewijs in het dossier zit wordt vaak vergeten. Het is dan ook volstrekt evident dat er op dat punt een belangrijke taak voor de advocaat is weggelegd. De advocaat kijkt zowel naar het bewijs, of er zich onrechtmatigheden tijdens het onderzoek hebben voorgedaan en of de hoogte van de opgelegde straf redelijk is.

Net als bij het recht op een advocaat voorafgaand en tijdens een verhoor vrees ik dat ook voor juridische bijstand bij de strafbeschikking de vergoeding abominabel laag zal zijn. Adequate rechtsbijstand heeft immers de laatste jaren geen tot weinig prioriteit bij de overheid. Het verlenen van verhoorbijstand vergt soms twee tot driemaal aanwezigheid waarvoor slechts een eenmalige vergoeding geldt. In veel gevallen is dit niet eens meer kostendekkend. De vraag is dan ook of van de advocaten verwacht kan worden dat er nog meer onderbetaalde werkzaamheden verricht worden. Wellicht is het een optie om voor deze lichtere zaken speciale “strafbeschikkingsadvocaten” in te zetten. Dit kunnen jonge advocaten zijn die niet de gehele beroepsopleiding behoeven te volgen maar net als bijvoorbeeld de solicitor in Engeland slechts bepaalde bevoegdheden hebben. Tevens kan de ‘beschikkingsadvocaat’ eenvoudige strafprocedures voeren, zoals het indienen van klaagschriften en bijstand bij TOM-zaken. Ik ken vele pas afgestudeerde juristen die staan te springen om in het strafrecht aan de slag te kunnen, maar door de afname van het aantal strafzaken en de hoge kosten van de beroepsopleiding niet aan de bak komen.

Eenvoudig en online bezwaar maken

Zoals ik al vaker heb geschreven is ook de rechtshulpverlening aan verandering onderhevig en is het zaak om met creatieve oplossingen te komen. Cliënten kunnen via Juridische Hulp Online zelf de nodige procedures opstarten, waaronder het opstellen van een verzetschrift tegen een strafbeschikking. Daarnaast kan op eenvoudige wijze het onderliggende proces verbaal worden opgevraagd. Na ontvangst van het strafdossier wordt tevens de mogelijkheid geboden voor een telefonisch adviesgesprek met een advocaat. De advocaat kan aangeven waar de mogelijkheden in het bezwaar liggen en hoe verder te handelen als het bezwaar ongegrond wordt verklaard en er een zitting bij de politierechter volgt. Ook bezwaar maken tegen een boete kan eenvoudig online worden gedaan. In alle gevallen kan een deskundig en betaalbaar advies geen kwaad.


Delen