Datum

10 januari 2018

Categorieën

AVG Algemeen

Auteur: Willem Jan Ausma (Ausma De Jong Advocaten)

Niet alleen aankopen maar ook dienstverlening vindt steeds vaker online plaats. De advocaat maar ook de notaris, van oudsher traditionele beroepen, kunnen in mijn optiek dan ook niet achterblijven. Cliënten mailen steeds vaker of maken gebruik van whatsapp. Zelfs vanuit menige gevangenis kan met gedetineerden inmiddels online gecommuniceerd worden en dan heb ik het niet over de illegale telefoontoestellen maar over e-mail en skype.

Ik verwacht dat er over 5 jaar nauwelijks nog gebeld wordt en ook besprekingen worden gewoon online gevoerd. Ik loop wat ontwikkelingen betreft graag voorop. Dat heeft mij ertoe gebracht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de online-advocaat. Dat zijn er legio. Samen met een ervaren automatiseringsdeskundige zijn wij formulieren gaan ontwikkelen waarmee cliënten zelf tegen lage kosten procedures kunnen opstarten. Het is niet meer nodig om eerst een afspraak te maken waarbij de gegevens worden genoteerd en vervolgens door de advocaat een procedure wordt gestart. Dit kan gewoon zelfstandig worden gedaan, eventueel na een online consult via de chat of een face to face gesprek. Het voordeel is dat het stukken sneller gaat en aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt. Wij hebben onze nieuwe dienst Juridische Hulp Online genoemd.

Na het aanmaken van een account en het selecteren van het juiste formulier wordt aan de hand van een aantal gerichte vragen beoordeeld of het opstellen van een verzoek zinvol is en vervolgens wordt middels het doorlopen van de vervolgvragen door slimme technologie het benodigde document opgesteld. De documenten voor het voeren van een procedure, het indienen van een klacht, het opstellen van een bezwaarschrift of verzoekschrift worden eerst gecontroleerd en kunnen daarna in een beveiligde omgeving worden opgehaald en bij de juiste instantie worden ingediend. In dat opzicht verschilt Juridische Hulp Online van diverse andere aanbieders, waar er geen controle plaats vindt. Ook kan er online verzocht worden om hoger beroep of cassatie in te stellen. De cliënt kan binnen een werkdag over een rechtsgeldig document beschikken.

Als er toch behoefte is aan persoonlijk contact met een advocaat kan dit online plaatsvinden. Vooraf geeft de cliënt aan hoeveel tijd hij nodig heeft en na betaling vindt er een online consult plaats.

Wij zijn gestart met strafzaken, maar zijn druk bezig met het ontwikkelen van documenten op andere rechtsgebieden. Ook kunnen we snel en makkelijk inspringen op de actualiteit, zoals de grootschalige beschuldigingen van seksuele intimidatie, waarvoor we een zogenaamde ‘terugblafbrief’ hebben ontwikkeld. Menigeen heeft hiervan gebruik gemaakt om het verspreiden van vermeende gedragingen via social media te doen stoppen.

Juridische Hulp Online is makkelijk te vinden door middel van gerichte zoektermen en heeft inmiddels menig rechtzoekende op een gemakkelijke en snelle wijze de juiste weg gevonden. De online-advocaat is de advocaat van de toekomst, zonder de persoonlijke touch uit het oog te verliezen.  


Delen